Bull & Bear portefølje

Vi starter her hos BullogBear.no, og fra mandag 15. Februar 2016 opp en egen ‘Bull & Bear modellportefølje’.

Dette vil være en modellportefølje bestående av Bull og Bear, eller såkalte ETN’er (Exchange Traded Notes). ETN’er er børsnoterte verdipapirer, og tilhører en type investeringer som ofte kjennetegnes ved at de er transparente, enkle å handle, har lave kostnader, god likviditet og liten forskjell på kjøps- og salgskurs (spread).

BullogBear.no vil være en tjeneste spesielt rettet mot de mer kortsiktige og risikovillige investorer, og som slike Bull og Bear ETN-produkter har blitt veldig populære iblant.

Slike Bull og Bear-produkter gir deg mulighet til å posisjonere deg på en god måte både for et stigende og fallende marked, og det både for aksjer, indekser og råvarer.

Bull og Bear ETN-produkter gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Slike Bull og Bear ETN-produkter beveger seg minst dobbelt så mye som den daglige prosentvise utviklingen i underliggende aktiva.

Vi starter altså hos BullogBear.no opp en egen slik Bull&Bear portefølje fra mandag 15. Februar 2016, og som våre medlemmer finner oppdatert hver dag innen kl 10:00.

Bull & Bear porteføljen (Vi starter opp denne fra mandag 15. Februar 2016)

Bull og Bear girede ETN’er og ETF’er egner seg best for kortsiktig trading. Vi vil i våre analyser her på BullogBear.no, og når vi tar inn slike girede ETN’er og ETF’er i vår Bull og Bear modellportefølje typisk ha rundt 1-3 ukers sikt på analysene, og i de posisjoner vi tar i vår Bull og Bear modellportefølje.

For å få tilgang til vår Bull & Bear portefølje, og ellers alle våre analyser på BullogBear.no, Aksjeanalyser.com, og SignalListen.com så må man være betalende medlem, og dette koster kun NOK 1.998,- per år.

Du kan tegne slikt 1-års medlemskap hos BullogBear.no, Aksjeanalyser.com, og SignalListen.com for til sammen kun NOK 1.998,- her…

NB! Bull – og Bear ETN-er er komplekse finansielle instrumenter. Før investor kan og bør handle slike produkter må investor sette seg grundig inn i produktmateriale hos usteder av slike produkter.

Nedenfor her finner dere link til ulike tilbydere av slike Bull og Bear ETN-produkter, og med nærmere informasjon rundt deres slike produkter:

DNB Markets – Bull og Bear

Handelsbanken – Bull & Bear

Nordea – Bull og Bear

Husk også å ha lest vår disclaimer her: Disclaimer