Om

 

Velkommen til BullogBear.no!

BullogBear.no er en del av Aksjeanalyser.com, og som er en blogg og uavhengig analysetjeneste, og hvor det leveres tekniske analyser på aksjer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Det leveres også tekniske analyser på indekser, valutaer og råvarer. Analysene baserer seg på tekniske og kvantitative analyser av børs og finansmarkedene.

Bjørn Inge Pettersen, som står bak Aksjeanalyser.com,SignalListen.com, og BullogBear.no, og har 25 års erfaring med teknisk analyse, er utdannet økonom og har jobbet som teknisk analytiker, aksjemegler og forvalter i flere ulike meglerhus i Norge. Han har også drevet mye kurs og foredragsvirksomhet innen fagområdet teknisk analyse gjennom de siste 10 årene. Bjørn Inge Pettersen var også medgründer, analysesjef og forvalter i meglerhuset og forvaltningsselskapet TrendTech AS i perioden 2009-2012.

Husk også å ha lest vår disclaimer her…