Når du har bestemt deg for å oppnå minst dobbel avkastning

Hei og velkommen til BullogBear.no !

Dette er en ny satsning fra Aksjeanalyser.com, og tjenesten vil inngå i medlemskapet til kun NOK 1.998,- for 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og nå også BullogBear.no

BullogBear.no vil være en tjeneste spesielt rettet mot de mer kortsiktige og risikovillige investorer, og hvor slike Bull og Bear produkter har blitt veldig populære i blant.

Bull og Bear er såkalte ETN’er (Exchange Traded Notes) og ETF’er (Exchange Traded Funds). ETN’er og ETF’er er børsnoterte verdipapirer, og tilhører en type investeringer som ofte kjennetegnes ved at de er transparente, enkle å handle, har lave kostnader, god likviditet og liten forskjell på kjøps- og salgskurs (spread).

Bull og Bear er en fellesbetegnelse for børshandlede produkter som ETF’er (Exchange Traded Funds) og ETN’er (Exchange Traded Notes) med innebygget gearing. Det innebærer at du får en høyere eksponering mot en underliggende aksje, indeks eller råvare enn kapitalen du faktisk bruker på kjøpet.

Bull er produkter for deg som tror at det underliggende markedet skal stige i verdi, mens Bear er for deg som tror det skal synke.

Bull og Bear tilbys ofte med 2,3,4 og 5 ganger gearing.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at gearingelementet gjør at risikoen øker. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må ansees som svært spekulativt.

Vi ønsker med vår nye satsning her med BullogBear.no, og våre analyser og vår BullogBear portefølje vi starter her fra mandag 15. Februar 2016. Ja vi ønsker med vår satsning her å kunne tilby en analysetjeneste med «trading-idéer» rundt slike Bull og Bear girede produkter som ETN’er og ETF’er.

Slike Bull og Bear girede produkter som ETN’er og ETF’er gir deg mulighet til å posisjonere deg på en god måte både for et stigende og fallende marked.

Fordeler med å handle Bull og Bear-produkter er:

 • Handles like enkelt som en aksje
 • Gir eksponering med innebygget gearing og moderat lånekostnad. Velegnet for å ta kortsiktig eksponering
 • Mulighet for å tjene på kursfall, men uten samme risiko som ved en tradisjonell short
 • Kan brukes til diversifisering og sikring av portefølje
 • Formelbasert kursutvikling, ingen forvaltningsrisiko
 • Lave kostnader og høy transparens

Men la oss ikke glemme å også nevne risikofaktorer man skal være særlig oppmerksom på:

 • Investeringer i Bull og Bear vil pga den innebygde gearingen svinge mer enn de underliggende aksjene, indeksene eller råvarene. Ved store svingninger vil du i verste fall kunne tape hele det investerte beløpet.
 • Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må sees på som svært spekulativt.
 • Bull og Bear egner seg ikke for langsiktig investering, kun for kortsiktig plassering
 • Rebalansering på daglig basis, som gjør at avkastningen over tid vil kunne avvike fra gearingfaktoren i produktet. Dette vil særlig gjelde i et volatilt marked uten en klar trend.
 • Metodikk for rullering av underliggende forwardkontrakter i råvareprodukter
 • Valutarisiko i råvareprodukter
 • Behandling av dividendeutbetalinger og andre corporate actions
 • Investor har kredittrisiko mot den utstedende bank av slike Bull og Bear og ETN’er, men denne er vanligvis begrenset til en tidsperiode på 3 mnd som følge av regelmessig innløsningsrett (mot gebyr) for investor.

For å lære mer om Bull og Bear produkter, og for mer detaljert informasjon om risiko, samt rebalansering og effekten av denne anbefaler vi å for eksempel se nærmere på DNB Markets sin informasjon rundt dette, og som du finner her…

Vi hos Aksjeanalyser.com håper med våre nye satsning her med BullogBear.no å kunne tilby en tjeneste vi håper vil bli populær blant de mer kortsiktige og risikovillige investorer som gjerne ønsker analyser og «trading-idéer» om interessante slike kortsiktige trading-case. Husk også å ha lest vår disclaimer her…

NB! Bull – og Bear ETN’er og ETF’er er komplekse finansielle instrumenter. Før investor kan og bør handle slike produkter må investor sette seg grundig inn i produktmateriale hos ustedere av slike produkter.

Nedenfor her finner dere link til ulike tilbydere av slike Bull og Bear, ETN og ETF-produkter, og med nærmere informasjon rundt deres slike produkter, og om risiko m.m.:

DNB Markets – Bull og Bear

Handelsbanken – Bull & Bear

Nordea – Bull og Bear

Husk også å ha lest vår disclaimer for Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no her: Disclaimer